Konferenstolkning

  • Simultantolkning
  • Konsekutivtolkning
  • Viskningstolkning

Mina arbetsspråk

  • Tyska (A)
  • Engelska (B)
  • Franska (C)
  • Polska (C)
  • Svenska (C)

Baserad i: Köpenhamn

Jag är ackrediterad för EU:s institutioner och AIICmedlem.

Kontakt

Cordula Werle: c.werle[@]aiic[.]net